31-05-2021

Повече информация за Постоянните комитети към Европейската комисия, можете да намерите тук -  https://ec.europa.eu/food/committees_en

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив