27-07-2023

Европейският орган по безопасност на храните и Европейската Комисия, със активното сътрудничество на държавите членки, стартират нова информационна кампания - #PlantHealth4Life - https://campaigns.efsa.europa.eu/PlantHealth4Life.

Кампанията има за цел да насърчи информираността за здравето на растенията и връзката му с нашето ежедневие.

……. „Пътувате извън ЕС? Снимайте любимите си растения, но не ги вземайте у дома със себе си! Предотвратете разпространението на нови вредители!“

Повече за кампанията можете да намерите на нейния уебсайт, тук: https://campaigns.efsa.europa.eu/PlantHealth4Life

Присъединете се към инициативата #PlantHealth4Life! Нека обединим усилията си за опазване здравето на растенията!

 

PlantHealth4Life

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив