24-02-2023

EFSA организира две информационни сесии свързани с насоки, касаещи птици и бозайници, които ще бъдат посветени на:

Ревизирания документ с насоки – на 19 април (14.00-17.00);

Калкулатора – на 20 април (10.00-11.30).

Регистрацията ще бъда отворена на 17 март.

По-детайлна информация за събитието може да получите на електронен адрес: https://www.efsa.europa.eu/en/events/save-date-information-sessions-guidance-document-birds-and-mammals.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив