10-08-2022

Стремейки се към по-голяма ангажираност на държавите членки в своята работа, EFSA предлага възможност за кандидатстване по грант с осем направления на тема „Support to EFSA in the Risk Assessment of Food Enzymes, Food Additives, Food Flavourings and Feed Additives“.

Направленията на този грант обхващат различни области на компетентност, които са приложими в следните области: хранителни ензими, хранителни добавки, хранителни ароматизанти и фуражни добавки. По грантовете на EFSA могат да кандидатстват организации по член 36 от всяка държава членка. Една организация може да кандидатства по едно или повече направления, самостоятелно или в консорциум. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 3 ноември 2022 г30 ноември 2022 г.

За да изясни обхвата на този грант и да даде възможност за откри

За да изясни обхвата на този грант и да даде възможност за открита дискусия с потенциалните кандидати, EFSA организира Информационна сесия относно поканата за проектни предложения по грант „Support to EFSA in the Risk Assessment of Food Enzymes, Food Additives, Food Flavourings and Feed Additives“.

Сесията ще се проведе онлайн на 20 септември 2022 г., от 14:00 до 16:00 ч.(CEST).

Регистрацията за събитието е до 15 септември, 12:00 ч. (CEST) на следния електронен адрес:

https://www.efsa.europa.eu/en/events/info-session-call-proposals-support-efsa-risk-assessment-food-enzymes-food-additives-food.

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив