04-01-2023

EFSA организира информационна сесия посветена на проекта на ръководството за разработване на протокол, която ще се проведе онлайн на 28 март 2023 г.

Събитието е свързано с обществената консултация по проекта и има следните основни цели:

∙ Да представи изчерпателно проекта на документа на заинтересованите, които желаят да предоставят коментари чрез обществената консултация;

∙ Да отговори на въпроси по проекта на ръководството.

Информационната сесия е предназначена за всички заинтересовани страни, а регистрацията за участие ще започне в началото на март 2023 г.

Повече информация за събитието може да получите на електронен адрес:

https://www.efsa.europa.eu/en/events/save-date-info-session-efsas-draft-guidance-protocol-development

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив