12-06-2023

EFSA организира Info Session on MetaPath: how to validate files generated with MSS composers for pesticides metabolism studies, която ще се проведе онлайн на 30 юни от 9:30 до 12:30 ч. CEST.

Кандидатите, които подават заявления съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 или Регламент (ЕО) № 396/2005, е необходимо да предоставят данни за метаболизма на остатъците от пестициди. Тези данни трябва да бъдат изпратени като прикачени файлове (xml файлове), генерирани със софтуера MetaPath MSS composer. Институциите на държавите членки, които получават тези заявления, са отговорни за проверката на качеството и валидирането на xml файловете, както е определено в описанието на стъпките, достъпни тук:

https://zenodo.org/record/4785179#.YK-Ocagzbcd

Инфосесията относно MetaPath има за цел да подпомогне институциите на държавите членки при валидирането на xml файловете, генерирани с MSS composers от заявителите и съдържащи данни от проучвания на метаболизма на пестициди в растителни и животински организми.

Повече информация за информационната сесия може да получите на следния линк:

Info session on MetaPath: how to validate files generated with MSS composers for pesticide metabolism studies | EFSA (europa.eu)

Крайният срок за регистрация е 27 юни (12 ч. CEST.):

https://efsa.blumm.it/event/ar/505/info-session-on-metapath-how-to-validate-files-generated-with-mss-composers-for-pesticides-metabolism-studies

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив