16-03-2023

EFSA организира информационна сесия, свързана със следните грантове:

„Оценка на параметрите за изследване за приоритетни неприятели“ с референтен номер GP/EFSA/PLANTS/2022/09 и краен срок 12.04. 2023 г.

Целта на грант GP/EFSA/PLANTS/2022/09 е да се направи оценка на чувствителността на методите, на относителния риск и на дизайна на проучванията, касаещи приоритетни вредители в следните две направления:

  1. Изготвяне на експериментални и статистически протоколи за количествено определяне на ключовите параметри на изследването;
  2. Събиране на данни за Expert Knowledge Elicitation (EKE) за количествено определяне на ключовите параметри на изследването.

 „Разработване на инструменти за обследване на вредители по зеленчуци; зърнени и влакнодайни култури; грозде, ягодоплодни и екзотични плодове; палми и декоративни растения в ЕС в зависимост от спецификата на културата“ с референтен номер GP/EFSA/PLANTS/2022/10 и краен срок 28.04.2023 г.

Основната цел на тази покана е да се характеризират селскостопанските култури, нападани от регулирани неприятели и да се изготвят технически доклади за неприятели конкретно по следните групи култури (грантът е разделен на четири направления):

  1. зеленчуци;
  2. зърнени и влакнодайни;
  3. грозде, ягодоплодни и екзотични плодове;
  4. палми и декоративни растения.

 Информационната сесия ще се състои онлайн на 23 март от 9:00 ч. и ще продължат 45 минути.

 За регистрация използвайте следния линк:

https://events.teams.microsoft.com/event/07547e9d-5058-4ada-845c-d7fc0273ddba@406a174b-e315-48bd-aa0a-cdaddc44250b

 Информационната сесия е предназначена за потенциални кандидати за участие в горепосочените грантове от списъка на компетентните организации по член 36 и има за цел да представи двата гранта и да даде възможност на заинтересованите кандидати да задават въпроси.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив