19-05-2022

Информационната сесия на тема „Едно вещество, една оценка“, организирана от Европейската комисия – ГД „Околна среда“, ще се състои онлайн на 1 юни 2022 г. (писмото с поканата и дневният ред са в прикачените файлове).

Събитието няма ограничение за броя на участниците и ще се проведе във виртуална среда.

Целта на събитието е да информира заинтересованите страни и гражданите за дейността на Експертната работна група от държави членки, агенции на ЕС и служби на Комисията за „едно вещество, една оценка“ и действията по тази инициатива.

С работата на експертната група може да се запознаете на електронен адрес:

https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupID=3792

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив