12-04-2017

Информация във връзка със стипендиантската програма на ЕФСА – EU – FORA. В рамките на тази своя инициатива, ЕФСА предлага възможност на учени с PhD, които развиват дейност, сходна с тази на ЕФСА, да участват безплатно, в три седмично встъпително обучение, свързано с оценката на риска по хранителната верига. Обучението ще се проведе в ЕФСА в Парма, Италия през периода 04-22 септември 2017г. Кандидатите ще бъдат избирани чрез постерно състезания, в което 5-те най-добри постери ще бъдат подбрани на базата на : (1) сходност с работата на ЕФСА; (2) качество; (3) иновативно мислене. За допълнителна информация, приложено Ви изпращам специално разработената за тази инициатива брошура. Крайният срок за кандидатстване е петък, 05.05.2017г. Обръщам внимание, че поканата е насочена само към български организации, включени в списъка на ЕФСА по чл. 36, достъпен тук - [LINK]http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/art36listg.pdf - http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/art36listg.pdf[/LINK]. Допълнителна информация и открити на електронната страница на ЕФСА - [LINK]http://careers.efsa.europa.eu/Secondment/via/S%C3%A9rgio-42L81L/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-37 - http://careers.efsa.europa.eu/Secondment/via/S%C3%A9rgio-42L81L/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-37[/LINK], както и на електронната страница на националния контактен център на ЕФСА - [LINK]http://focalpointbg.com/ - http://focalpointbg.com/[/LINK] . Национален контактен център на EFSA Център за оценка на риска по хранителната верига Министерство на земеделието и храните Бул. Цар Борис III, 136 1618, София БЪЛГАРИЯ EFSAfocalpoint@mzh.government.bg [IMG_../pics/EFSA_EUROFORA-PosterCompetition_(2).jpg_]

Архив