19-12-2018

Информация за публикувано от EFSA обществено допитване на тема: „Draft guidance on commodity risk assessment for the evaluation of high risk plants dossiers.”, достъпно на следния линк - https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public_consultation_on_commodity_risk_assessment , на електронната страница на EFSA.

 Можете да изпращате коментари в срок до 24 януари 2019 г.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив