31-10-2018

Информация за публикуван от EFSA научен доклад относно “Lumpy skin disease: scientific and technical assistance on control and surveillance activities, достъпен на електронната страница на българския контактен център и на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/181016

 

Материалът е с фокус върху приложение на програмите за ваксинация, като ефективна мярка за контрол на заболяването, както и програми за надзор.

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

 

Архив