10-09-2019

През периода 04-05.09.2019г., за първи път България беше домакин на поредната 40-та среща на контактните точки на Европейският орган по безопасност на храните (ЕОБХ).  

“Днешното съвремие е изправено пред редица трудности, породени от различни причини, като глобализация, климатични промени, екзотични заболявания сред хора и животни, каквито са Африканската чума по свинете, Заразния нодуларен дерматит и Западнонилската треска, и навременната и надеждна комуникация и обмен на информация са ключови при решаване на подобни проблеми, за това и смятам, че значимостта и необходимостта от мрежи като вашата ще нараства все повече, включително и чрез партньорства с пред присъединяващите се към ЕС страни.“ подчерта зам. министър доц. Янко Иванов, в своята встъпителна реч по време на откриването на срещата.

На срещата присъстваха представители на националните органи за оценка на риска по хранителната верига  на 28-те държави членки на ЕС, Исландия и Норвегия, както и наблюдатели от Швейцария и от страните кандидатки за членство в ЕС – Сърбия, Северна Македония, Турция, Косово, Черна Гора, Албания, Босна и Херцеговина.

Контактните точки на ЕОБХ играят значима роля при изпълнението на дейности, свързани със засилване на научното сътрудничество и работата в мрежи на ниво ЕС, изпълнението на научни проекти, подпомагане на обмена на научна информация и експертиза, промотиране на обученията за оценка на риска, промотиране на ЕОБХ на национално и международно ниво.

Мрежата на контактните точки на ЕОБХ е създадена през 2008г. с основна роля да бъде ”посланик“ между ЕОБХ и националните органи по безопасност на храните,  научно-изследователските институти и всички останали заинтересовани страни. Контактните точки на ЕОБХ подпомагат членовете на Консултативният съвет на ЕОБХ (Advisory forum) при изпълнението на дейностите, свързани с оценката и комуникацията на риска на ниво ЕС.  

Българската контактна точка на ЕОБХ е разположена в Център за оценка на риска по хранителната верига, Министерство на земеделието, храните и горите.

Допълнителна информация за събитието, както и информация за дневния ред на срещата са достъпни на следната електронна страница - https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/40th-meeting-focal-point-network

Архив