17-03-2015

Информация на Европейския орган по безопасност на храните относно проект на становище за Бисфенол А (материал влизащ в контакт с храни)
На 17.01.2014г. от Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) излезе информация за проект на становище за пълна преоценка на бисфенол А (ВРА). Както е известно, бисфенол А е химично съединение, което намира широко приложение в материалите, влизащи в контакт с храните. Бисфенол А преди всичко се използва като мономер при производството на поликарбонатни и епоксидни смоли. Поликарбонатите имат широк спектър на приложение, като например за производство на шишета за хранене на кърмачета, домакински съдове (чинии, чаши, кани), огнеупорни кухненски съдове, кутии за съхранение на храни, шишета и контейнери за вода, използват се при производството на водопроводни тръби и др. Друго приложение на ВРА в състава на поликарбонатните пластмаси е за направата на CD-та и DVD-та, в електрическата и електронната апаратура, в строителството, в автомобилната индустрия, както и в производството на редица медицински апаратури.
Епоксидните смоли се използват широко за получаването на защитни покрития на консервни кутии за храни и напитки, съдове, а също и за облицовка на металните капачки на стъклени буркани и бутилки. Те също така успешно се прилагат и като защитни покрития, конструктивни композитни материали, лепила и др.
Хронология
Научният комитет на Европейската комисия по храните e направил преглед на безопасността на BPA през 2002 година. През 2006г. EFSA прави повторна оценка на безопасността на BPA за потребителите, основана на засилени научни проучвания и установява (приема) на приемлива дневна доза (tolerable daily intake-TDI) 0,05 милиграма/кг телесно тегло (mg/kg bw). Тази доза представлява размера на дадено вещество (изразено спрямо телесното тегло), което може да се приема всеки ден в продължение на цял живот, без осезаем риск за консуматорите. Човешката хранителна експозиция на BPA, включително и тази на бебета и деца, се оценява да бъде под TDI.
Европейският орган по безопасност на храните е предоставил допълнителни консултации за BPA през 2008г., 2009г., а така също и през септември 2010г., когато актуализира своето становище след провеждането на задълбочен и всеобхватен преглед на нови научни изследвания за токсичността на BPA. Експертите от EFSA в панела „Mатериали в контакт с храни, ензими, ароматизанти и спомагателни средства “(CEF) вземат предвид стотици научни изследвания, както и изследвания от промишлеността и правят заключението, че не могат да идентифицират нови доказателства, които да предизвикат преразглеждане на TDI за BPA от 0,05 мг/кг тегло. Експертите също така изразяват това, че има редица неясноти по отношение на някои ефекти на BPA върху опитните животни. Тези проучвания въз основа на лабораторните опити, проведени върху животни, показват промени във функциите на мозъка, имунната система, засилена податливост към образуване на тумори и др. Панелът CEF отново потвърди тази проблеми през Ноември 2011г. в изявление за BPA след публикуването на доклад, относно въздействията върху здравето на BPA, издадени от Френската агенция за безопасност на храните ("Anses"). Бисфенол А може да присъства и в питейната вода, като резултат от индустриалното замърсяване или поради миграция от пластмасовите тръби или покритията, използвани при водните резервоари. BPA също така присъства в прахообразна форма по повърхността на някои типове принтерна хартия, използвана за квитанции и разписки, от които той може да влезе в контакт с кожата.
През февруари 2012г., на базата на нови научни проучвания, CEF Панелът на EFSA решава да предприеме пълна преоценка на човешките рискове, свързани с експозиция на BPA, като се вземат под внимание нехранителните източници предизвикващи контаминиране с BPA.
През Юли 2013г. EFSA стартира публична консултация по частта за новия си проект на становище "оценка на експозицията" от BPA.
Новото научно становище на EFSA относно BPA има за цел да разгледа два аспекта:
  • потенциалното въздействие върху здравето на човека на BPA;
  • текущата експозиция на потребителите на BPA от нехранителни източници.
Докато първата част от тази работа е в процес на обработка, експертите на EFSA завършили проект (draft) за оценка на потребителската експозиция на BPA през Юли 2013г. Като се има предвид високата степен на обществен интерес в тази работа, EFSA решава да направи обществено обсъждане на два етапа. Това се прави с цел прозрачност и в съответствие с желанието на органа да се консултира с всички заинтересовани страни преди края на своята оценка на риска през 2014 година.
Основни изводи от разпространената информация на EFSA за новия си проект на становище за токсичността при оценка на експозицията от BPA:
  • Експертите на EFSA препоръчват, допустимата дневна доза (TDI) за BPA да бъде намалена от сегашното си ниво от 0,05 милиграма/кг телесно тегло на ден (mg/kg bw/day) на 0,005 милиграма/кг телесно тегло на ден (mg/kg bw/day).
  • EFSA споменава, че здравния риск за всички групи от населението е нисък, в това число за зародиши, бебета, малки деца и възрастни. Това е така, защото оценките за комбинирано излагане на консуматорите (при орален и не-орален прием) на BPA са 3-5 пъти по-ниски от предложената TDI, в зависимост от възрастовата група.
В информацията се споменава, че има доказателства, които подкрепят вероятната връзка между излагането на BPA с токсични ефекти (по-специално ефекти върху бъбреците, черния дроб, млечната жлеза). Използвани са нови научни изследвания и е направена съпоставка на резултатите между животни и хора.
ИЗГОТВИЛ:
д-р инж. Снежана Тодорова,
17.01.2014г.а.

Архив