19-01-2018

Информация относно обявена възможност за участие в курс на обучениеOne Health International Summer Course“, организиран от Университета в Копенхаген и Датски технически университет, което ще се проведе през лятото на 2018 г.  

 Обучението се състои от 2 модула, които ще се проведат както следва:

 7 май – 8 юни 2018: интернет базиран модул (on line обучение - лекции, дискусии, тестове), с продължителност 5-седмици.

12 – 17 август 2018: едноседмичен курс на обучение на място, в базата на посочените университети, гр. Копенхаген, Дания.

 Целта на обучението е да повиши Вашите знания, умения и компетенции за вземане на решения в контекста на глобалните предизвикателства за здравето на хората, животните и безопасността на околната среда, чрез прилагане на междудисциплинарни научни изследвания, обучение и сътрудничество със заинтересованите институции.

Курсът е фокусиран основно върху зоонози, нововъзникващи заболявания и нововъзникващи проблеми, свързани с общественото здраве (антимикробна резистентност, токсини, замърсяване и др.).

Описание на програмата можете да намерите в приложения файл или на следния линк: http://healthsciences.ku.dk/education/summercourses/one-health/billeder/Flyer_One_Health_2018.pdf  

За повече информация и регистрация моля посетете електронната страница на  Университета в Копенхаген на следния адрес: http://healthsciences.ku.dk/education/summercourses/one-health/

Краен срок за кандидатстване: 1 април 2018 г.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив