27-10-2016

Уважаеми колеги, Изпращам информация от ЕФСА относно публикувано уточнение 3 ([LINK]http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/gpefsapras201601-c3.pdf - http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/gpefsapras201601-c3.pdf[/LINK]) във връзка с обявена покана за участие в проект на ЕФСА, за който право на участие имат организациите, посочени в списъка на ЕФСА по член 36 (част от който са Вашите организации). Проектът е със заглавие GP/EFSA/PRAS/2016/01 - "Database of processing techniques and processing factors compatible with the EFSA food classification and description system FoodEx 2”. Допълнителна информация за него може да бъде открита на следната електронна страница - [LINK]http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsapras201601 - http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsapras201601[/LINK]http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsapras201601. Краен срок за кандидатстване – 07 ноември 2015г. Поздрави, Д-р Донка Попова

Архив