04-04-2017

Информация от ЕФСА относно актуализиран списък на ЕФСА с предстоящи покани за участие в търгове и проекти. С

писъкът е наличен на електронната страница на ЕФСА на следния линк: [LINK]http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/forthcominglist.pdf - http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/forthcominglist.pdf[/LINK].

Обръщам внимание, че списъкът е предварителен и би могъл да бъде променен. Също така, поканите за участие в проекти (grants) са насочени към научните организации, които са включени в списъка на ЕФСА по чл. 36 от Регламент 178/2002, достъпен тук: [LINK]http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/art36listg.pdf - http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/art36listg.pdf[/LINK].

[B][I]Национален контактен център на EFSA

Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието и храните

Бул. Цар Борис III, 136 1618, София БЪЛГАРИЯ

EFSAfocalpoint@mzh.government.bg [/I][/B]

Архив