04-04-2017

Информация от ЕФСА относно актуализиран списък на ЕФСА с предстоящи покани за участие в търгове и проекти. С

писъкът е наличен на електронната страница на ЕФСА на следния линк: http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/forthcominglist.pdf .

Обръщам внимание, че списъкът е предварителен и би могъл да бъде променен. Също така, поканите за участие в проекти (grants) са насочени към научните организации, които са включени в списъка на ЕФСА по чл. 36 от Регламент 178/2002, достъпен тук: http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/art36listg.pdf .

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

 

Архив