26-03-2018

Информация от ЕФСА относно анкетен въпросник за осведомеността на потребителите и за възприемането на риска по отношение на антимикробната резистентност.

Въпросникът е разработен в рамките на стипендиантската програма на ЕФСА – EU FORA и основно е насочен към потребителите.

 Попълването му е анонимно и отнема не повече от 15 минути.

Въпросникът е достъпен на https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQyCdp_AL9kX9X803Xo4SrzrRIwQ4GRU4tbkO_g4HAj3HBFA/viewform?fbzx=-5571615554679731000 до 30 април 2018г.

  

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив