26-03-2018

Информация от ЕФСА относно възможността за участие като наблюдател (лично или посредством видеоконферентна връзка) в пленарната открита среща на панела на ЕФСА, работещ в областта на фуражите.

 Срещата ще се проведе в Парма, Италия на 17-19 април 2018г.

 Информация за дневния ред на срещата, както и регистрация за евентуално участие са достъпни на следния линк - https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/180417.

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив