26-03-2018

Информация от ЕФСА относно набиране на заинтересовани експерти от звеното за институционална подкрепа към Европейската комисия - TAIEX, които да се включат в изпълнението на семинар по аминокиселинен анализ в различни продукти, по-конкретно като лектори.

 Целта на семинара е да се предостави възможност на служители от химическата промишленост да обменят опит с изследователи от ЕС и да научат повече за последните международни постижения при методите за екстракция и анализиране на аминокиселини в различни продукти, чрез използване на хроматография.

 Датата на семинара все още не е определена и ще зависи от ангажираността на съответния експерт.

Местоположението му е предвидено да бъде в Кайро, Египет.

 Подобни семинари обикновено се състоят от 4-5 експерта от ДЧ, които заминават на посещение в страната бенефициент с цел предоставяне на обучение или презентации пред по-голяма публика. Обикновено, TAIEX предоставя превод от английски език на езика на страната домакин.

 Към настоящата кореспонденция са прикачени няколко документа, които да предоставят повече информация за събитието – проект на дневен ред, оригиналната покана за набиране на експерти с някои допълнителни подробности, и не на последно място наръчник за правилата и процедурите на TAIEX при ангажирането на външни експерти, в които са описани финансови условия, свързани с разходи за пътуване, настаняване, изплащане на дневни и др.

 При интерес от Ваша страна, моля да се свържете директно с координатора на това събитие Judit TÖRÖK на следния електронен адрес Judit.Torok@ec.europa.eu.

 Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис
III,  136
1618, София

БЪЛГАРИЯ

EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив