24-02-2017

Уважаеми колеги, Изпращам Ви информация от ЕФСА относно нова покана за набиране на командировани национални експерти (Seconded National Experts). Командированите национални експерти са активно ангажирани в дейността на ЕФСА, като работят сред ентусиазиран и мултинационален екип. Допълнителна информация и условията за участие в поканата могат да бъдат открити на електронната страница на ЕФСА - [B][LINK]http://careers.efsa.europa.eu/Secondment/via/S%C3%A9rgio-42L81L/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-37 - http://careers.efsa.europa.eu/Secondment/via/S%C3%A9rgio-42L81L/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-37[/LINK][/B], както и на електронната страница на националния контактен център на ЕФСА -[B][LINK]http://focalpointbg.com/ - http://focalpointbg.com/[/LINK][/B] . Към момента ЕФСА не е посочила краен срок за кандидатстване. Национален контактен център на EFSA Център за оценка на риска по хранителната верига Министерство на земеделието и храните Бул. Цар Борис III, 136 1618, София БЪЛГАРИЯ EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

Архив