01-04-2019

Информация от ЕФСА относно обявена покана за набиране на експерти (като физически лица) с научни познания в областта на Новите храните и хранителните източници, които да оказват съдействие на ЕФСА при извършване на подготвителни дейности в посочените области.

 Допълнителна информация за поканата може да бъде открита на електронната страница на ЕФСА,  https://careers.efsa.europa.eu/jobs/notice-of-call-for-expressions-of-interest-scientific-and-technical-support-novel-foods-nutrient-sources-123.

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив