27-10-2016

Уважаеми колеги, Изпращаме Ви информация от ЕФСА относно обявена свободна позиция за младши юрисконсулт. Краен срок за кандидатстване: 24 ноември 2016г. Допълнителна информация за позицията, както и изискванията за кандидатстване могат да бъдат открити по-долу, в прикачените документи и на следната електронна страница:[LINK]http://careers.efsa.europa.eu/jobs/legal-officer-32 - http://careers.efsa.europa.eu/jobs/legal-officer-32[/LINK]. Поздрави, Екипът на Българския контактен център на ЕФСА Национален контактен център на ЕФСА Център за оценка на риска по хранителната верига Министерство на земеделието и храните Бул. Цар Борис III, 136 1618, София БЪЛГАРИЯ EFSAfocalpoint@nvms.government.bg

Архив