03-05-2018

Информация от ЕФСА относно покана за участие в обществена поръчка на ЕФСА на тема: „Literature review and data collection to support pest categorisation of non-EU Scolytinae spp. of coniferous trees“.

 Допълнителна информация за поканата може да бъде открита на следния линк - https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180419.

 Крайният срок за кандидатстване е 11 май 2018г.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив