17-05-2017

Информация от ЕФСА относно предстоящ симпозиум на ЕФСА „Събиране и споделяне на данни относно здравето на пчелите – напред към Европейско партньорство“, която ще се проведе в Брюксел, Белгия на 26 юни 2017. Програмата на събитието е налична на следната електронна страница -[LINK]https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/170626 - https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/170626[/LINK] . Регистрация за участие се извършва он лайн –[LINK]https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Bees2017 - https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Bees2017[/LINK] , в срок до 19 май 2017. За Ваша информация няма такса за участие, но регистрацията може да приключи до достигане на лимита за участници. При въпроси относно симпозиума можете да се обръщате директно към ЕФСА на следния електронен адрес - conferences@efsa.europa.eu. Национален контактен център на EFSA Център за оценка на риска по хранителната верига Министерство на земеделието и храните Бул. Цар Борис III, 136 1618, София БЪЛГАРИЯ EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

Архив