19-01-2018

Информация от ЕФСА относно публикувана бърза оценка на риска  във връзка с възникнал хранителен взрив, предизвикан от Salmonella Agona в млечни храни за кърмачета, изготвена съвместно от ЕФСА и Европейският център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC).

 Информацията е достъпна на следния линк - http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/1365e.pdf.

 Прес-съобщение относно изготвената оценка на риска е достъпно на електронната страница на ЕФСА - http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180117-0.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив