26-03-2018

Информация от ЕФСА относно публикувана бърза оценка на риска по отношение на възникнало хранително отравяне в няколко страни, предизвикано от Listeria monocytogenes serogroup IVb, multi-locus sequence type 6.

 

Информацията е достъпна на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/1402e.

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив