10-08-2017

Информация от ЕФСА относно публикувани наскоро две нови ръководства на Научни комитет на ЕФСА:

 

 

 

Кратка информационна публикация за двата документа може да бъде открита на електронната страница на ЕФСА - https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170803.

 

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

Архив