20-11-2017

Информация от ЕФСА относно публикуван годишен доклад относно дейностите на ЕФСА по отношение на нововъзникващите рискове през 2016г., който е достъпен на следния линк - http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/1336e.

 

Основните цели на дейностите на ЕФСА по отношение на нововъзникващите рискове включват: (1) идентифициране на нововъзникващите рискове в областта на храните и фуражите, здравето на животните и растенията и (2) разработване и подобряване на методологиите и подходите за идентификация на нововъзникващите рискове. В докладът са обобщени дейностите на всички целеви групи, ангажирани с идентифицирането на нововъзникващите рискове, проблемите, по които е работено през 2016г., както и описание на разработените методологии и проведените дейности за сътрудничество.

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив