03-05-2018

Информация от ЕФСА относно публикуван доклад от проведената наскоро в Утрехт, Холандия първа Научна конференция за оценка на риска – (Risk Assessment Research Assembly – RARA, 06 февруари 2018г.).

 

Докладът е достъпен на следната електронна страница - http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/1408e.

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618, София
БЪЛГАРИЯ

Архив