03-05-2018

Информация от ЕФСА относно публикуван обобщен доклад от проведен научен симпозиум относно сътрудничеството при изготвяне на оценка на рисковете и тяхното управление в областта на защитата на околната среда, организиран от научния комитет за храни и околна среда на Норвегия и ЕФСА.

 Докладът е достъпен на следния линк - https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/1405e.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив