19-01-2018

Информация от ЕФСА относно публикуван обобщен съвместен доклад на ЕФСА и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията за тенденциите и източниците на зоонози, зоонозни агенти и хранителни взривове през 2016г.

 Изготвеният доклад е базиран на данните, докладвани от 28-те държави членки на ЕС, и е достъпен на следния линк - http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5077.

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

 


Архив