19-01-2018

Информация от ЕФСА относно публикуван технически доклад на ЕФСА относно оценка на опасността от Бисфенол А (https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/1354e.pdf), както и доклад от проведена обществена консултация по въпроса (https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/1355e.pdf).

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив