19-01-2018

Информация от ЕФСА относно публикуванo актуализирано научно становище  на ЕФСА относно методите за откриване и възникване на Хроничната изтощаваща болест по елените.

 Информацията е достъпна  на електронната страница на ЕФСА - http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5132.

 Прес-съобщение относно изготвената оценка на риска е достъпно на електронната страница на ЕФСА - http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180117.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив