18-02-2022

Информация от ЕФСА относно списъкът й с предстоящи грантове и обществени поръчки за 2017г., достъпен на следната електронна страница -  http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/forthcominglist.pdf. Моля да имате предвид, че списъкът е предварителен и може да бъде изменян. За Ваша информация, в грантове могат да участват национални научни организации, включени в списъка на EFSA по чл. 36.

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив