14-06-2017

Информация от ЕФСА относно списъкът й с предстоящи грантове и обществени поръчки за 2017г., достъпен на следната електронна страница - [LINK]http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/forthcominglist.pdf - http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/forthcominglist.pdf[/LINK]. Моля да имате предвид, че списъкът е предварителен и може да бъде изменян. За Ваша информация, в грантове могат да участват национални научни организации, включени в списъка на EFSA по чл. 36. Национален контактен център на EFSA Център за оценка на риска по хранителната верига Министерство на земеделието, храните и горите Бул. Цар Борис III, 136 1618, София БЪЛГАРИЯ EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

Архив