14-06-2017

Информация от ЕФСА относно с[B]тартиралата програма на ЕФСА за набиране на стажанти за 2017г.[/B], с което на заинтерсованите кандидати се предоставя възможност да придобият професионален опит, умения и компетенции в различни области на интерес. Стажантите ще имат принос в ежедневната дейност на ЕФСА, като същевременно ще изградят опит за работа в мултикултурна среда. Стажантската програма на ЕФСА е достъпна за всички отдели и дирекции на ЕФСА. Подходящите кандидати следва да отговарят на следните условия: Eligibility criteria a) Have obtained a university degree of at least 3 years by the closing date of applications (See Annex I for the minimum national qualifications); b) Have a good knowledge of English (minimum level: B2 according to CEFR); c) Have never been an EFSA trainee or employed by EFSA in any capacity, receiving any sort of remuneration; d) Meet the character requirements needed for the duties involved (e.g. a sworn affidavit to the effect that you have no criminal record). [B]Подробна информация за програмата, , финансирането им, както и критериите за избор и начина за кандидатстване може да бъде открита на електронната страница на ЕФСА - [LINK]http://careers.efsa.europa.eu/youngprofessionals/via/S%C3%A9rgio-42L81L/jobs/efsa-traineeships-call-2017-51 - http://careers.efsa.europa.eu/youngprofessionals/via/S%C3%A9rgio-42L81L/jobs/efsa-traineeships-call-2017-51[/LINK] . Крайният срок за кандидатстване е понеделник, 31.07.2017г. [/B] Национален контактен център на EFSA Център за оценка на риска по хранителната верига Министерство на земеделието, храните и горите Бул. Цар Борис III, 136 1618, София БЪЛГАРИЯ EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

Архив