22-01-2018

Информация от ЕФСА относно стартирала обществена консултация по проект на ръководство за оценка на риска  от приложението на нанотехнологиите в хранителната и фуражната верига.

 В проектът на ръководство са обхванати области от дейностите на ЕФСА по отношение на новите храни, материалите в контакт с храните, добавки в храни и фуражи и пестициди.

 Документът е достъпен на следния линк - http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180112. Срок за изпращане на коментари – 04 март 2018г.

 

Прес-съобщение относно проекта на документ е достъпно на електронната страница на ЕФСА - http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180112.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив