14-06-2017

Информация от ЕФСА относно стартирала обществена консултация по проект на ръководство за идентифициране, характеризиране и определяне на условията за употреба на хранителни добавки. Ръководството е разработено от панела на ЕФСА за добавки, продукти или субстанции, използвани във фуражите за животни (FEEDAP). Проектът на ръководство е достъпен на следната електронна страница -[LINK]http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/170524-0 - http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/170524-0[/LINK] в срок до 07 юли 2017г. Национален контактен център на EFSA Център за оценка на риска по хранителната верига Министерство на земеделието, храните и горите Бул. Цар Борис III, 136 1618, София БЪЛГАРИЯ EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

Архив