10-08-2017

Информация от ЕФСА относно стартирала покана за обществена поръчка на тема  “In vitro protein digestibility”.

 

Поканата  има за цел да възложи разработване на протокол и събиране на експериментални данни за подобряване на класическите in vitro изследвания за разграждане на протеин, като се следва допълнителното ръководство на панела ГМО на ЕФСА (изготвено през 2017г.), и по-конкретно Приложение Б от него. Събраните данни ще бъдат използвани от панел ГМО на ЕФСА при обсъждане на добавената стойност за оценката за алергичност на предлаганите изменения.

 

Допълнителна информация за поканта може да бъде открита на електронната страница на ЕФСА - https://www.efsa.europa.eu/en/tenders/tender/170727.

 

Крайният срок за кандидатстване е четвъртък, 28.09.2017 (до 14.30ч. италианско време).

 

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

Архив