12-04-2017

Информация от ЕФСА относно стартирала процедура за договаряне на тема “Литературен преглед на адювантността/ оценка на имуногенността на протеините”. Целта на тази обществена поръчка е да се извърши от подизпълнител обстоен литературен преглед, да се оцени и критично да се прецени адювантността / имуногенността на протеини. Тази информация ще се използва като предистория за бъдещи дискусии на панела в ЕФСА, отговарящ за ГМО. Допълнителна информация за процедурата може да бъде открита на електронната страница на ЕФСА - [LINK]http://www.efsa.europa.eu/en/tenders/tender/170407 - http://www.efsa.europa.eu/en/tenders/tender/170407[/LINK]. Информация за процеса на кандидатстване е налична на следния линк - [LINK]http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/negproc - http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/negproc [/LINK] Крият срок за участие в процедурата е петък, 28 април 2017г. Национален контактен център на EFSA Център за оценка на риска по хранителната верига Министерство на земеделието и храните Бул. Цар Борис III, 136 1618, София БЪЛГАРИЯ EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

Архив