12-04-2017

Информация от ЕФСА относно стартирало обществено допитване относно Проект на ръководство/насоки за оценка на безопасността на хранителни добавки за прицелни видове, по инициатива на панела в ЕФСА, отговарящ за добавките, продуктите и веществата, влагани във фуражите (FEEDAP). Допълнителна информация за общественото допитване може да бъде открита на електронната страница на ЕФСА -[LINK]http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/170406 - http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/170406[/LINK] . Крайният срок за коментари и/или бележки е сряда, 31 май 2017г. Национален контактен център на EFSA Център за оценка на риска по хранителната верига Министерство на земеделието и храните Бул. Цар Борис III, 136 1618, София БЪЛГАРИЯ EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

Архив