09-05-2018

Информация от ЕФСА относно стартирало обществено допитване по проект на насоки за комуникация на несигурността при научната оценка на риска. Документът е достъпен на следния линка - http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180504, крайният срок за коментари е 24 юни 2018г. Прес-съобщение относно изготвеният от ЕФСА документ е достъпно на следната електронна страница - http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180504. Национален контактен център на EFSA Център за оценка на риска по хранителната верига Министерство на земеделието, храните и горите Бул. Цар Борис III, 136 1618, София БЪЛГАРИЯ EFSAfocalpoint@mzh.government.bg http://corhv.government.bg/ http://focalpointbg.com/

Архив