17-05-2017

Информация от ЕФСА относно публикувани на 10 май 2017г. 4 научни становища за оценка на хранителни ензими. Допълнителна информация за тях може да бъде открита на електронната страница на ЕФСА - [LINK]http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170510 - http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170510[/LINK]. Национален контактен център на EFSA Център за оценка на риска по хранителната верига Министерство на земеделието и храните Бул. Цар Борис III, 136 1618, София БЪЛГАРИЯ EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

Архив