03-05-2018

Информация от контактната точка на ЕФСА в Австрия относно предстоящ семинар на тема „Интерактивно визуализиране на данни в мрежата чрез използване на статистическата програма R“.

 Семинарът ще се проведе на 24 и 25 септември 2018г. във Виена, Австрия, като разходите за пътни и настаняване ще са за сметка на ЕФСА.

 Броят на външните експерти е ограничен до 17, като подходящите кандидати следва да отговарят на следните условия:

  • Да са запознати с програмата R;
  • Да имат опит с интерактивно визуализиране посредством програмата R и/или;
  • Да имат опит с интерактивно визуализиране в мрежата посредством други средства (напр. JavaScript, Python) и/или;
  • Да имат опит в представянето на научни резултати в мрежата, по-конкретно ефективно визуализиране и разпространение на резултатите.

 В случай на интерес от Ваша страна, можете да се свържете директно с контактната точка на Австрия, като ни поставите в копие, в срок до 30 май 2018г. на следния електронен адрес - efsafocalpoint@ages.at.

 

Необходимо е да предоставите кратко описание на Вашата професионална дейност, както и на квалификацията и опита Ви.

 

 Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив