03-12-2018

На електронната страница на EFSA е публикувана информация (https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180725 ) и графика, която представя резултатите от проведения през 2016 г. мониторинг за съдържание на остатъци от пестициди в храни.

 Графиката позволява търсене на данни по държава и по категория храни и е достъпна на 4 езика (EN, FR, DE и IT), на следния линк: http://www.efsa.europa.eu/en/interactive_pages/Pesticides_report_2016.

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив