11-03-2019

Информация от EFSA за предстоящ семинар, на 15-ти май 2019 г., в гр. Брюксел, Белгия, на който ще се обсъжда проблема, свързан с риска за околната среда от генетично модифицирани насекоми.

Целта на семинара е да обсъди с представители на държавите-членки на ЕС и други заинтересовани страни,  вероятните екологични рискове от генно модифицираните насекоми, което ще подпомогне работата на експертната работна група на EFSA за оценката на риска за околната среда от модифицираните организми.

Регистрацията е отворена до 22 март 2019 г., на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/190515

  

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив