03-05-2018

Информация от EFSA на тема: „Възникващи въпроси, свързани с безопасността на храните: какво искат да знаят потребителите?

 

Повече информация е достъпна на електронната страница на EFSA на следния линк: http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/1394e

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив