29-11-2016

Информация от EFSA относно обявена покана за участие в нов възлагащ грант на тема: ”Entrusting support tasks in the area of Plant health”.  

 

Тази покана за участие в проектни предложения цели да идентифицира организациите, чиито области на компетенции  попадат в раздел „Здраве на растенията“ към панела по „Здравеопазване на животните и растенията“ на EFSA и на които могат да бъдат възложени задачи от EFSA за изготвяне на научни оценки и подпомагане на Европейската Комисия и държавите – членки на ЕС в следните основни направления: научно и техническо подпомагане на ЕС за подготовка за кризисни ситуации в областта на растителната защита, чрез разработване на ръководства за надзор и  проучване на опасността от почва на нови вредители по растенията; научна оценка в подкрепа на прилагането на ново законодателство в областта на растителното здраве, чрез категоризация на вредителите от големи групи вредители.

 

Допълнителна информация е достъпна на електронната страница на  EFSA, на следния линк:  https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/170804.

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е петък, 29  септември 2017 г., 14:30 ч.

 

За Ваша информация, в партньорските проекти може да сe включи всяка организация, която фигурира в списъка на ЕФСА по член 36 от Регламент 178/2002, достъпен тук - http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/art36listg.pdf.     

  

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

Архив