03-05-2018

Информация от EFSA относно публикувано прес-съобщение за своята База данни за консумация на храни на ниво ЕС, в която база данни за първи път са събирани данни по проекта EU Menu, достъпно на следния линк - https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180426.

 

Допълнителна информация за базата данни на EFSA за консумация на храни на ниво ЕС може да бъде открита на следната електронна страница - https://www.efsa.europa.eu/en/food-consumption/comprehensive-database.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив