17-03-2015

ЙОДНИ СЪЕДИНЕНИЯ (E2), КАТО ФУРАЖНИ ДОБАВКИ ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ БЕЗОПАСНОСТ И ЕФИКАСНОСТ НА КАЛЦИЕВ ЙОДАТ – Ca(IO3)2 РАНУЛИРАН ПРЕПАРАТ)


Scientific Opinion on the safety and efficacy of Iodine compounds (E2) as feed additives for all species: calcium iodate anhydrous (coated granulated preparation), based on a dossier submitted by Doxal Italia S.p.A

Йодът (I) е микроелемент от съществено значение, както за хората така и за животните. Съдържанието на йод се намира в динамично равновесие в щитовидната жлеза и бъбреците. Участва в хормоните на щитовидната жлеза: тироксин (Т4), трийодтиронин (Т3) и в йодотирозидните прекурсори. Тези хормони имат предимно функции свързани с регулиране на клетъчната активност (метаболизъм), растежа и участват в мозъчната дейност и по специално в предаването на нервни импулси. Недостигът на йод понижава образуването на хормоните на щитовидната жлеза и води до забавяне на много метаболитни процеси, и най–вече процесите на окисление на клетъчно ниво, понижава още и степента на възпроизводство, както и растежа и развитието на потомството. Клиничната проява на недостигът на йод е увеличаване на щитовидната жлеза.
При пълноценните фуражи количествата на йод са в диапазон между 5 и 400 mg/kg DM. При животните, конете са най–чувствителни към високи съдържания на йод във фуражите. Повечето йодни съединения и йод съдържащи добавки, присъстващи във фуражите са силно резорбируеми (90–100%), с изключение на 2–йодо– салициловата киселина, която се абсорбира слабо от преживни животни.
Панелът FEEDAP към Европейският орган по безопасност на храните изготвя научно становище относно безопасността и ефикасността на калциев йодат – Ca(IO3)2 (гранулиран препарат), като фуражна добавка за всички животински видове. Употребата на гранулиран калциев йодат в пълноценни фуражи, като източник на йод се счита за безопасен за всички животински видове, с изключение на коне, кучета и котки, за които допустимите нива са между 3,6 и 4 mg/kg за пълноценни фуражи.
Експозицията за потребителите при консумация на храни от животински произход при посочените количества йод във фуражите се очаква да е значителна. Съществува повишен риск от експозиция при консумацията на мляко и в по–малка степен на яйца. Горните допустими нива на прием (UL) при възрастни (600 mg/ден) ще се надвишат два пъти, а нивата при малки деца (200 mg/ден) – четири пъти. Ако максималните концентрации на йод във фуражите предназначени за млечни крави и кокошки носачки със съдържание между 2 и 3 mg/kg фураж, то експозицията при възрастните потребители по отношение на йод при консумация на храни с животински произход ще бъде под UL. Но йодният прием при малки деца ще остане над UL (с 1,6
пъти).

Добавката може да оказва неблагоприятно въздействие при вдишване от потребителите. Установено е, че не предизвиква дразнене на очите, но може да предизвика дермална чувствителност. Употребата на калциев йодат във фуражите на животните не представлява риск за околната среда.

Панелът FEEDAP отправя няколко препоръки, към заявителя отнасящи се до "Описание на добавката". Панелът препоръчва също, някои от сегашните съдържания на йод в пълноценните фуражи да се изменят, както следва (табл.1):

Табл.1 Препоръчителни количества на йод в
пълноценните фуражи при различни видове животни
Фураж предназначен за: Съдържание на йод (I) в пълноценните фуражи / mg/kg
млечни крави и малки преживни животни 2
кокошки носачки 3
коне 3
котки 6
кучета 4

Архив